Sunday, April 4, 2010

Ma'at Taufik Binnajah


Good luck for the finals!

"Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad,
bertawakkallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah suka orang-orang yang bertawakkal kepadaNya"
[Al-Imran:159]
Baca Lagi...

Thursday, April 1, 2010

Laporan Bulanan JAKERIS

1 Mac 2010
Pertemuan JAKERIS dengan Timbalan Pengarah Pusat Islam, Ustaz Mohd Ismail bin Mustari yang dihadiri oleh Anis Wahab, Pengerusi JAKERIS, Khairina 'Izzati binti Amir Hussain, Setiausaha JAKERIS dan Fadzli bin Ismail, exco JAKERIS. Ustaz Ismail telah menyatakan harapannya terhadap JAKERIS untuk membawa agenda Pusat Islam untuk menyatukan semua badan kerohanian di UTM serta memperkasakan program kerohanian.


5 Mac 2010
Mesyuarat pertama JAKERIS. Membincangkan isu-isu semasa serta membentangkan pertemuan bersama Timbalan Pengarah Pusat Islam. Membincangkan program yang bakal dijalankan di bawah JAKERIS iaitu 1 program besar dan 1 program kecil. Merangka perancangan untuk memperkasakan persatuan Islam di UTM serta mewujudkan bi'ah soleh.


9 Mac 2010
Perjumpaan JAKERIS bersama persatuan-persatuan Islam, Biro Kerohanian Jawatankuasa Kolej Mahasiswa dan kelab kerohanian kolej. Membentangkan pembawakan JAKERIS, harapan Pusat Islam dan Fakulti Tamadun Islam. Membentangkan cadangan penubuhan Sekretariat Islam. Memohon kerjasama biro dan kelab kerohanian dan persatuan islam bersama-sama JAKERIS menggerakkan program. Para hadirin membangkitkan isu-isu yang timbul di kolej masing-masing.


10 Mac 2010
Watikah perlantikan MPM


15 Mac 2010
Menghadiri mesyuarat MPM kali kedua di pejabat MPM. Membincangkan tentang program terdekat iaitu Seminar Model Ekonomi Baru


17 Mac 2010
Berjumpa dengan Professor Madya Dr. Hussin Salamon, Dekan Fakulti Tamadun Islam UTM bagi mendapat penjelasan lanjut dan pandangan beliau berkenaan isu Forex Trading di UTM. Seterusnya, perbincangan diteruskan bersama Dr. Ismail Mustari, Timbalan Pengarah Pusat Islam Universiti Teknologi Malaysia (PIUTM) sebelum berbincang pula dengan Ustaz Mohd Nasir Masroom, Pegawai Hal Ehwal Islam, Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa UTM. Sesi perbincangan diteruskan dengan mesyuarat antara JAKERIS, wakil-wakil MPP, dan beberapa orang mahasiswa yang prihatin bersama Presiden MPMUTM serta SUA MPMUTM.


22 Mac 2010
Pertemuan antara ahli JAKERIS untuk membincangkan program jabatan iaitu Comparative Religion Symposium dan Kempen Seindah Akhlak Untuk Remaja (SAKURA)

Menghadiri mesyuarat MPPK kali pertama bersama semua MPM dan pemimpin JKM. Sesi pengenalan MPM dan MPPK. Sesi soal jawab bersama JKM.


23 Mac 2010
Berjumpa dengan Ustaz Faiz di Pusat Islam untuk menyerahkan kertas kerja Comparative Religion Symposium kepada Ustaz Ismail Mustari untuk disemak dan memberikan nasihat serta pandangan.


31 Mac 2010
Perbincangan antara ahli JAKERIS untuk merangka organisasi program-program di bawah jabatan. Mencadangkan agar setiap sub-program dipertanggungjawab kepada persatuan-persatuan Islam untuk membentuk suatu usahasama dalam menjalankan program Islam.


1 April 2010
Mesyuarat JAKERIS untuk menyelaraskan kertas kerja Sekretariat Islam dan SAKURA. Membincangkan masalah-masalah yang dihadapi untuk melaksanakan SAKURA, diantaranya, semua ahli JAKERIS akan LI pada cuti semester ini. Ini menyebabkan kesukaran untuk menjalankan gerak kerja.


2 April 2010
Mesyuarat antara JAKERIS bersama Sekretariat Islam untuk membahagikan tugas bagi program SAKURA dan Comparative Religion Symposium.


Lain-lain:

1. Menyiapkan kertas kerja program JAKERIS

2. Mewujudkan group JAKERIS di Facebook

Baca Lagi...
Design by Abdul Munir Visit Original Post Islamic2 Template